Muszyna – skup łożysk

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi zasady współpracy z każdym klientem są standaryzowane. Momentem rozpoczęcia transakcji jest zazwyczaj czas, w którym klient pojawi się osobiście w jednym z oddziałów lub też przedstawiciel firmy przyjedzie do klienta. W wielu przypadka jednak zdarza się, że klienci kontaktują się ze skup łożysk mailowo lub telefonicznie. W takiej sytuacji klient musi przesłać wiadomość, której treścią będzie liczba ferowanych przez sprzedającego łożysk, ich stan oraz od jakiego producenta pochodzą. Takie informacje są niezbędne, ponieważ, dzięki nim pracownik skup łożysk ma możliwość wykonania wstępnej a następnie może wysłać ja sprzedającemu. W momencie, gdy wycena oraz warunki sprzedaży, które są oferowane przez daną firmę są zadowalające dla klienta dochodzi do podjęcia współpracy. Następnym krokiem jest ustalenie z klientem konkretnego dnia i godziny przykazania łożysk oraz dokonania formalności. W wielu przypadkach zaliczka wykonywana jest przelewem a resztę pieniędzy sprzedający otrzyma po przekazaniu łożysk firmie.