Łożysko za, które dostanę najwięcej w skup łożysk Wasilków.

Otóż w tym skupie łożysk czyli w skup łożysk Wasilków najwięcej możesz dostać za sprzedaż łożyska o takich podanych cechach i właściwościach: po pierwsze twoje łożysko musi być łożyskiem rzadkim (czyli takim łożyskiem, którego jakaś firma z jakiś nieokreślonych przyczyn już nie produkuje) lub twoje łożyska muszą być łożyskami rzadkimi, pod drugie twoje łożysko lub twoje łożyska musi/muszą być koniecznie takim łożyskiem/łożyskami na ,które jest obecnie duże zapotrzebowanie na rynku- Dlaczego ?( Bo gdyby nie było by popytu rynkowego na dane łożysko lub na dane łożyska to skup łożysk lub ktoś inny by jego/ich nie sprzedał, przez co by nigdy go/ich nie kupił). Dlatego tak ważne jest zapotrzebowanie na rynku na dane łożysko lub na dane łożyska . Więc jeśli chcesz sprzedać swoje łożysko w skup łożysk Wasilków tak, aby za jego lub ich sprzedaż uzyskać jak najwięcej (powtarzam jeszcze raz ,dla podsumowania ) to twoje łożysko lub twoje łożyska muszą być rzadkie i w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo musi/muszą być na nie duży popyt rynkowy.